© Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Datum 2023-08-04
Vrienden Randmeerconcerten

Vrienden Randmeerconcerten

In de huidige voor cultuur wel zeer moeilijke tijden hebben ook wij uw steun hard nodig. U kunt ons financieel steunen door Vriend te worden van de Randmeerconcerten. Door een bijdrage van € 25 of meer per persoon maakt u het mogelijk dat wij concerten van hoog niveau kunnen blijven organiseren. Daarnaast kunnen vrienden deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten zoals het Jacques Rambonnet Vriendenconcert. Onder het motto ‘door vrienden voor vrienden’ spelen amateurmusici van hoog niveau voor u. U kunt zich aanmelden als Vriend door het invullen van het registratieformulier voor Vrienden. Daar geeft u ook op welk bedrag u als gift wilt betalen. Omdat de Stichting Randmeerconcerten de adresgegevens bijhoudt voor de Vrienden, ter voorkoming van dubbele registratie, wordt u naar hun website doorgestuurd als u op het handje klikt. Bestaande vrienden krijgen jaarlijks een bericht van de penningmeester met het verzoek de vriendenbijdrage van minimaal € 25 per persoon over te maken. Wij beheren de bijdragen in de ‘Stichting Vrienden Randmeerconcerten’ met een eigen rekeningnummer: NL83RABO0150266111. De Stichting Vrienden Randmeerconcerten bezit de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met ingang van 2014 heeft de overheid de mogelijkheid om culturele instellingen te steunen vergemakkelijkt en verruimd. U kunt zelf een verklaring opstellen, onder-tekenen en naar de penningmeester opsturen, waarmee u verklaart gedurende vijf jaar, jaarlijks een vaste bijdrage te zullen doen op bovenstaand rekeningnummer. U heeft dan bij uw aangifte inkomstenbelasting recht op 25% opslag op het schenkingsbedrag en bovendien is het drempelbedrag giften niet van toepassing. Schenken via een legaat is uiteraard ook mogelijk via een notariële akte. Lees hier bij de belastingdienst over de voorwaarden voor giften
Foto: Na afloop van een Vriendenconcert worden de musicerende Vrienden bedankt voor hun optreden.
© Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Datum 2023-08-04

Vrienden Randmeerconcerten

In de huidige voor cultuur wel zeer moeilijke tijden hebben ook wij uw steun hard nodig. U kunt ons financieel steunen door Vriend te worden van de Randmeerconcerten. Door een bijdrage van € 25 of meer per persoon maakt u het mogelijk dat wij concerten van hoog niveau kunnen blijven organiseren. Daarnaast kunnen vrienden deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten zoals het Jacques Rambonnet Vriendenconcert. Onder het motto ‘door vrienden voor vrienden’ spelen amateurmusici van hoog niveau voor u. U kunt zich aanmelden als Vriend door het invullen van het registratieformulier voor Vrienden. Daar geeft u ook op welk bedrag u als gift wilt betalen. Omdat de Stichting Randmeerconcerten de adresgegevens bijhoudt voor de Vrienden, ter voorkoming van dubbele registratie, wordt u naar hun website doorgestuurd als u op het handje klikt. Bestaande vrienden krijgen jaarlijks een bericht van de penningmeester met het verzoek de vriendenbijdrage van minimaal € 25 per persoon over te maken. Wij beheren de bijdragen in de ‘Stichting Vrienden Randmeerconcerten’ met een eigen rekeningnummer: NL83RABO0150266111. De Stichting Vrienden Randmeerconcerten bezit de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met ingang van 2014 heeft de overheid de mogelijkheid om culturele instellingen te steunen vergemakkelijkt en verruimd. U kunt zelf een verklaring opstellen, onder- tekenen en naar de penningmeester opsturen, waarmee u verklaart gedurende vijf jaar, jaarlijks een vaste bijdrage te zullen doen op bovenstaand rekeningnummer. U heeft dan bij uw aangifte inkomstenbelasting recht op 25% opslag op het schenkingsbedrag en bovendien is het drempelbedrag giften niet van toepassing. Schenken via een legaat is uiteraard ook mogelijk via een notariële akte. Lees hier bij de belastingdienst over de voorwaarden voor giften
Foto: Na afloop van een Vriendenconcert worden de musicerende Vrienden bedankt voor hun optreden.